nature2pixel

เปิดโลกวงการถ่ายภาพ และประวัติกล้องถ่ายรูป ดิจิตอลตัวแรกของโลก

ในสมัยก่อน การบันทึกเรื่องราวต่าง ๆก็จะเป็นการจดบันทึก หรือการวาดรูป จนมนุษย์ได้คิดค้นนวัตกรรมที่เรียกว่า กล้องถ่ายรูป ขึ้นมาเพื่อเก็บภาพแห่งความทรงจำที่มีค่าของคนเราเอาไว้ จนในปัจจุบันเรามี กล้องดิจิตอล อย่าง กล้องถ่ายรูปcannon กล้องถ่ายรูปFUJI ที่ทำให้การใช้ กล้องถ่ายรูปราคาถูกลง นั้นเอง กว่าจะมี กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล การบันทึกข้อมูลในสมัยก่อนที่จะมี กล้องถ่ายรูป มีวิธีไม่มากนัก เช่น การจำบันทึก การวาดภาพเหมือน จนกระทั่งมี… Read More »เปิดโลกวงการถ่ายภาพ และประวัติกล้องถ่ายรูป ดิจิตอลตัวแรกของโลก